1. Sala gimnastyczna jest przeznaczona do realizacji zajęć sportowych (treningów).
 2. Korzystanie z sali gimnastycznej dozwolone jest tylko w obecności trenera.
 3. Wszystkich ćwiczących obowiązuje odpowiedni do ćwiczeń ubiór sportowy.
 4. Ćwiczący przebierają się w szatni, pozostawiając obuwie i ubranie w należytym porządku.
 5. Na salę gimnastyczną zabrania się wnoszenia produktów żywnościowych oraz napoi.
 6. Przemieszczanie sprzętu, przygotowanie urządzeń sali do ćwiczeń powinno odbywać się z zaleceniem prowadzącego w sposób bezpieczny i z zapewnieniem odpowiedniej dbałości o sprzęt - wszystkie uszkodzenia sprzętu i urządzeń sali należy natychmiast zgłaszać prowadzącemu zajęcia.
 7. Wszystkie urządzenia sali oraz sprzęt do ćwiczeń mogą być wykorzystywane tylko zgodnie z ich przeznaczeniem.
 8. Przyrządy gimnastyczne i inny sprzęt pomocniczy należy zostawiać po zakończonych zajęciach w oznaczonych miejscach.
 9. Osoba ćwicząca w sali gimnastycznej zobowiązana jest przestrzegać poleceń trenera, dotyczących szczególnie: ładu, porządku, dyscypliny w czasie zajęć oraz po ich zakończeniu.
 10. Utrzymanie czystości sali gimnastycznej, szatni, urządzeń i sprzętu oraz wietrzenie tych pomieszczeń stanowi podstawowy warunek z ich korzystania.
 11. Za stan urządzeń i sprzętu oraz ich przydatności do ćwiczeń, a także za bezpieczeństwo ćwiczących w czasie zajęć odpowiedzialny jest trener.
 12. Każdy wypadek zawodnicy zgłaszają natychmiast trenerowi.
 13. Na sale gimnastyczną ćwiczący wchodzą bez biżuterii. Wszelkiego rodzaju niebezpieczne przedmioty takie jak: kolczyki, łańcuszki, zegarki pozostawia się w szatni.
 14. Stowarzyszenia i organizacje pozaszkolne mogą korzystać z sali gimnastycznej po uprzednim zawarciu pisemnej umowy z MOSIR Czechowice-Dziedzice.
 15. Nieprzestrzeganie obowiązującego regulaminu może skutkować skreśleniem z listy członków klubu.